Rusza nabór w ramach wniosków w ramach konkursu 2/1.2/2019 INNOSTAL-III

Rusza nabór w ramach wniosków w ramach konkursu 2/1.2/2019 INNOSTAL-III

1 kwietnia 2019 r.

Rozmiar tekstu: A A A

15 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs 2/1.2/2019 INNOSTAL-III

Nabór skierowany jest do:

· przedsiębiorstw,

· konsorcjów przedsiębiorstw,

· konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

Należy pamiętać, że liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Składane projekty w ramach przedmiotowego konkursu mają obejmować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Powyższe badania muszą koncentrować się w sektorze stalowym.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 15 maja 2019 r. i potrwa do 18 sierpnia 2019 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 Budżet konkursu to 190 000 000 PLN.

 Poziom dofinansowania jest następujący:

 1. Na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

- dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

- dla średniego przedsiębiorstwa:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

- dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 - dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Na realizację prac przedwdrożeniowych:
  • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
  • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 30 mln PLN.

Projekty realizowane będą wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. Ponadto projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Z kolei prace przedwdrożeniowe obejmują maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

1) dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;

2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentacja oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie.

 

UE UE UE UE