Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

29 marca 2019 r.

Rozmiar tekstu: A A A

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie zagadnieniom związanym z ogłoszonymi konkursami w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka, konkurs 3/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka Dostępność Plus.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rejestracja-szkolenia-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w spotkaniu może brać nie więcej niż 2 osoby z instytucji.

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami, nagranie wideo ze spotkania zamieszczone będzie na stronie internetowej NCBR.gov.pl w zakładce Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegóły spotkania, formularz znajduje się na stronie.

 

UE UE UE UE