Klauzula informacyjna

Rozmiar tekstu: A A A

Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osób subskrybujących newsletter PCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, kod 35 – 051, poczta Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.
 2. Użytkownik, którego dane są przetwarzane może się kontaktować z Administratorem danych poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowym: biuro@pcinn.org oraz poprzez formularz kontaktowy umieszczonych w serwisie internetowym w sekcji “Kontakt” (http://www.protolab.pcinn.org/kontakt).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą przekazanych Administratorowi danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie służącym do obsługi przesyłanych treści. Przetwarzane dane nie podlegają profilowaniu.
 12. W przypadku potrzeby skorzystania z wyżej wskazanych uprawnień lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo skontaktować się z Administratorem danych zgodnie z informacjami ujętymi w ust. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

 

 

UE UE UE UE