Przewodniczący i Rada na czele Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Przewodniczący i Rada na czele Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

22 stycznia 2020 r.

Rozmiar tekstu: A A A
2020-01-21 Portal CZYTAJ RZESZÓW:
Podkarpacka Sieć Laboratoriów powołała radę i zespół koordynujący
 
W ubiegłym tygodniu podczas zebrania przedstawicieli laboratoriów tworzących Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wybrano radę na czele z przewodniczącym i członkami. Dokonano także wyboru zespołu koordynującego.
 
 
 
2020-01-20 Portal MEDIA RZESZÓW:
Powołano władze Podkarpackiej Sieci Laboratoriów
 
Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji, wybrało swoje organy. To rada, przewodniczący i zespół koordynujący.
 
 
 
2020-01-21 Portal RESINET:
Podkarpackie Centrum Innowacji stworzyło sieć laboratoriów badawczych
 
Podkarpackie Centrum Innowacji, działające przy ul. Lenartowicza w Rzeszowie, stworzyło Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. W ubiegłym tygodniu wybrano radę, wśród której znajdziemy reprezentantów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
 
 
2020-01-21 Portal GOSPODARKA PODKARPACKA:
Podkarpacka Sieć Laboratoriów wybrała radę i zespół koordynujący
 
Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących została powołana przez Podkarpackie Centrum Innowacji.
 
 
 
2020-01-16 Portal POLITECHNIKA RZESZOWSKA:
Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej w Radzie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
 
15 stycznia odbyło się I Plenarne Zebrania Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 30 laboratoriów, którzy uchwalili regulamin oraz wybrali Radę Sieci Laboratoriów na czele z przewodniczącym i członkami rady oraz Zespół Koordynujący.
 
 
 
2020-01-16 Portal Wydziału Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA RZESZOWSKA:
Pracownik Wydziału w Radzie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
 
15 stycznia 2020 odbyło się I Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW), działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI). Na zebraniu tym uchwalono Regulamin określający cele i zasady współpracy, wybrano 7 osobową Radę Sieci oraz Członków.
 
 
 
2020-01-17 Portal WSIZ:
Mgr Timea Sulenta-Pluta Członkiem Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
 
15 stycznia 2020 roku odbyło się I Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 30 laboratoriów, którzy uchwalili Regulamin, wybrali Radę Sieci Laboratoriów na czele z przewodniczącym i członkami rady oraz Zespół Koordynujący.
 
 
UE UE UE UE