Waloryzacja B+R

Waloryzacja B+R
Rozmiar tekstu: A A A

Waloryzacja Projektów B+R

Jednym z najważniejszych działań Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) będzie wybór oraz rozwijanie obiecujących projektów badawczych, we wczesnych etapach rozwoju, w celu ich komercjalizacji. Podkarpackie Centrum Innowacji, we współpracy z uczelnianymi centrami transferu technologii (CTT), będzie poszukiwało interesujących projektów badawczych realizowanych przez naukowców z podkarpackich jednostek naukowych. Zebrane projekty zostaną zweryfikowane i przeanalizowane, a najbardziej obiecujące zostaną wsparte za pomocą kombinacji narzędzi pomocy technicznej, biznesowej oraz finansowej. Realizując wspomniane działania PCI będzie finansować wybrane projekty B+R za pomocą mikro grantów, tzw. PoP i PoC, które umożliwią podniesienie ich poziomu gotowości technologicznej i weryfikacje dowodów lub koncepcji:

MIKROGRANTY PoP (Proof of Principle) -  wczesna weryfikacja pomysłu. W tej fazie, w szczególności, realizowane są następujące zadania: badania przemysłowe i stosowane, wstępna ocena potencjału projektu, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu.

MIKROGRANTY PoC (Proof of Concept) - weryfikacja pomysłu. W tej fazie realizowane są zwykle badania przemysłowe i stosowane, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PC

Zaproponowane projekty będą podlegać ocenie zespołu eksperckiego PCI oraz otrzymywać rekomendację Komitetu Alokacji Zasobów PCI. 

Wsparcie będzie dotyczyło poziomów gotowości technologicznej (tzw. TRL) od 2 do 6, tj. weryfikacji pomysłu i rozwoju technologii i demonstracji technologii w warunkach laboratoryjnych. Po wsparciu danego projektu badawczego, zespół PCI dążył będzie do jego komercjalizacji, zabezpieczając prawo własności intelektualnej oraz poszukiwanie przedsiębiorstw lub funduszy inwestycyjnych zainteresowanych zakupem licencji lub utworzeniem start-upu.

 

Jeżeli:

  • Jesteś naukowcem i masz ciekawy projekt badawczy, który potrzebuje wsparcia finansowego, analitycznego lub naukowego;
  • Jesteś naukowcem lub analitykiem biznesowym i chciałbyś podjąć współpracę i dołączyć do grupy współpracowników Podkarpackiego Centrum Innowacji;
  • Reprezentujesz funduszy inwestycyjny, lub chciałbyś zostać inwestorem w przedsięwzięciach związanych z wdrożeniem wyników prac B+R;

Skontaktuj się z nami!

 

UE UE UE UE