Platforma działania I

Platforma działania I

Waloryzacja B+R

Inwestycje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji

Platforma działania II

Platforma działania II

Badania zlecone

Pomoc w zakupie usług badawczych w jednostkach naukowych

Platforma działania III

Platforma działania III

ProtoLab

Kreatywna przestrzeń dla prototypowania i weryfikacji pomysłów

partner partner partner partner partner partner partner

Platformy działania

Działalność PCI będzie skoncentrowana w trzech platformach. Pierwsza skupiona będzie na wyborze najlepszych projektów B+R. Drugi obszar działalności obejmie stworzenie relacji między światem nauki i biznesu, a trzecim będzie fizyczna przestrzeń kreatywna.

Waloryzacja B+R

Waloryzacja B+R

Badania zlecone

Badania zlecone

ProtoLab

ProtoLab

image

"Łączymy naukę z biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji"

Działalność PCI będzie się opierała głównie na łączeniu nauki z biznesem, oraz na rozwijaniu kluczowych umiejętności wśród badaczy i personelu administracyjnego.

UE UE UE UE